آثار
 

جام الست
عنوان : جام الست
ملودی کلام تصانیف :علی طریقت
تنظیم :علی قمصری
تعداد قطعات : 9
تاریخ نشر: 1388
ناشر: موسسه فرهنگی هنری ثنا
مشاهده اطلاعات آلبوم

شرم و شوق
عنوان : راه بی نهایت
موسیقی : میدیا فرج نژاد
تعداد قطعات : 9
تاریخ نشر: 1390
ناشر: -
مشاهده اطلاعات آلبوم

آئینه و آه
عنوان : قصه گیسو
آهنگساز : رامین کاکاوند
تعداد قطعات : 7
تاریخ نشر: 1387
ناشر: آوای نوین اصفهان
مشاهده اطلاعات آلبوم

آئینه و آه
عنوان : آئینه و آه
آهنگساز : محمد جواد ضرابیان
تعداد قطعات : 8
تاریخ نشر: 1384
ناشر: استودیو و مرکز موسیقی حوزه هنری
مشاهده اطلاعات آلبوم

ماه نو
عنوان : ماه نو
آهنگساز : سید حسام الدین سراج
تعداد قطعات : 8
تاریخ نشر: 1383
ناشر: سروش ( مشاهده وبسایت )
مشاهده اطلاعات آلبوم

طریفت عشق
عنوان : عشق و مستی
آهنگساز : سید حسام الدین سراج
تعداد قطعات : 7
تاریخ نشر: 1383
ناشر: هم آواز آهنگ
مشاهده اطلاعات آلبوم (بزودی)

وداع
عنوان : وداع
آهنگساز : سید محمد میرزمانی
تعداد قطعات : 16 ( در 2CD )
تاریخ نشر: 1382
ناشر: استودیو و مرکز موسیقی حوزه هنری
مشاهده اطلاعات آلبوم

نازنین یار
عنوان : نازنین یار
آهنگساز : سید محمد میرزمانی
تعداد قطعات : 7
تاریخ نشر: -
ناشر: آوای نوین
مشاهده اطلاعات آلبوم

شهر آشنایی
عنوان : شهر آشنایی
آهنگساز : مجید درخشانی
تعداد قطعات : 8
تاریخ نشر: -
ناشر: سروش ( مشاهده وبسایت )
مشاهده اطلاعات آلبوم

نرگس مست
عنوان : نرگس مست
آهنگساز : -
تعداد قطعات : 8
تاریخ نشر: -
ناشر: سروش ( مشاهده وبسایت )
مشاهده اطلاعات آلبوم (بزودی)

شرح فراق
عنوان : شرح فراق
آهنگساز : سید حسام الدین سراج
تعداد قطعات : 8
تاریخ نشر: -
ناشر: فارس نوا
مشاهده اطلاعات آلبوم

رویای وصل
عنوان : رویای وصل
آهنگساز : رامین کاکاوند
تعداد قطعات : 11
تاریخ نشر: -
ناشر: آوای نوین
مشاهده اطلاعات آلبوم

بی نشان
عنوان : بی نشان
آهنگساز : سید حسام الدین سراج
تعداد قطعات : 6
تاریخ نشر: -
ناشر: سروش ( مشاهده وبسایت )
مشاهده اطلاعات آلبوم

شمس الضحی
عنوان : شمس الضحی
آهنگساز : -
تعداد قطعات : 6
تاریخ نشر: -
ناشر: آوای نوین
مشاهده اطلاعات آلبوم

طریقت عشق
عنوان : طریقت عشق
آهنگساز : جلال ذوالفنون ، حسن یوسف زمانی ، فریدون یوسف زمانی
تعداد قطعات : 10
تاریخ نشر: -
ناشر: صدای شیراز
مشاهده اطلاعات آلبوم

دل آرا
عنوان : دل آرا
آهنگساز : تهمورس پور ناظری ، افشین رامین
تعداد قطعات : 9
تاریخ نشر: -
ناشر: نوای همایون
مشاهده اطلاعات آلبوم

باغ ارغوان
عنوان : باغ ارغوان
آهنگساز : -
تعداد قطعات : 5
تاریخ نشر: -
ناشر: سروش ( مشاهده وبسایت )
مشاهده اطلاعات آلبوم

بوی بهشت
عنوان : بوی بهشت
آهنگساز و تکنواز تنبور : رامین کاکاوند
تعداد قطعات : 7
تاریخ نشر: -
ناشر: سروش ( مشاهده وبسایت )
مشاهده اطلاعات آلبوم

نگاه آسمانی
عنوان : نگاه آسمانی
آهنگساز : علی رحیمیان
تعداد قطعات : 7
تاریخ نشر: -
ناشر: سروش ( مشاهده وبسایت )
مشاهده اطلاعات آلبوم

آئینه رو
عنوان : آئینه رو
آهنگساز : -
تعداد قطعات : 7
تاریخ نشر: -
ناشر: آوای برگ
مشاهده اطلاعات آلبوم

آفاق عشق نظامی
عنوان : آفاق عشق نظامی
آهنگساز : فریدون شهبازیان
( 2 نوار کاست )
تعداد قطعات : -
تاریخ نشر: 1372
ناشر: سروش ( مشاهده وبسایت )
مشاهده اطلاعات آلبوم

یاد یار
عنوان : یاد یار
آهنگساز : محسن نفر
تعداد قطعات : -
تاریخ نشر: -
ناشر: موسسه فجر
مشاهده اطلاعات آلبوم

نینوا 2
عنوان : نینوا 2
آهنگساز : سید حسام الدین سراج
تعداد قطعات : 5
تاریخ نشر: -
ناشر: حوزه هنری
مشاهده اطلاعات آلبوم

نینوا 1
عنوان : نینوا 2
آهنگساز : سید حسام الدین سراج
تعداد قطعات : 6
تاریخ نشر: -
ناشر: حوزه هنری
مشاهده اطلاعات آلبوم
 
آثار
آلبوم تصاویر